Welcome to Rita Visa Advisor

Talk to expert

+662-012-5246

Apply Now

Rita Visa Advisor

K1 วีซ่าคู่หมั้น

หากคุณเป็นพลเมืองสหรัฐอเมริกา ที่ต้องการพาคู่หมั้นชาวต่างชาติของคุณมาอยู่ที่อเมริกา

วีซ่า K1 ที่เรียกว่าวีซ่าคู่หมั้น อนุญาตให้คุณเป็นสปอนเซอร์ให้กับคู่หมั้นชาวต่างชาติของคุณ เพื่อที่จะไปจดทะเบียนสมรสที่สหรัฐอเมริกา ในการที่จะได้รับวีซ่าคู่หมั้น K-1 คุณและคู่หมั้นของคุณจะต้องแต่งงานกันภายใน 90 วัน หลังจากคู่หมั้นของคุณถึงสหรัฐอเมริกาด้วยวีซ่า K1 คู่หมั้นจะต้องยื่นขอสถานะผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรอย่างถูกกฎหมายที่สหรัฐอเมริกา (กรีนการ์ด)

คุณสมบัติสำหรับการขอวีซ่าคู่หมั้น K1 ของสหรัฐอเมริกา

  • ผู้ยื่นคำร้อง หรือ ผู้สปอนเซอร์ต้องเป็นพลเมืองของสหรัฐอเมริกา
  • คุณและแฟนของคุณ จะต้องพบกันภายในระยะเวลาสองปีก่อนยื่นคำร้องขอวีซ่า
  • ผู้ที่เป็นพลเมืองของสหรัฐอเมริกา จะต้องไม่เคยได้รับโทษเป็นผู้กระทำความผิดทางอาญาซึ่งมีความรุนแรง อย่างเช่นการฆาตกรรมข่มขืนการทารุณเด็ก, ฆาตรกร, กระทำชำเราเด็ก เป็นต้น
  • ผู้ที่จะยื่นขอวีซ่า จะต้องไม่เคยได้รับโทษเป็นผู้กระทำความผิดทางอาญาซึ่งโทษจำคุกสูงสุดไม่เกิน 1 ปี การยื่นคำร้องขออุธรณ์สามารถใช้ได้เกือบทุกคดีอาญา ยกเว้นแต่คดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกชนิด นอกจากคดีที่เกี่ยวข้องกับกัญชาที่มีจำนวนน้อยมาก
  • ทั้งสองฝ่ายจะต้องมีสถานะภาพโสดในขณะที่ยื่นวีซ่า
  • ฝ่ายสปอนเซอร์ที่เป็นพลเมืองสหรัฐฯต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดรายได้ขั้นต่ำ ตัวอย่าง: สำหรับครอบครัวคู่รัก(2คน) ฝ่ายสปอนเซอร์จะต้องมีรายได้รวมสุทธิไม่น้อยกว่า $21,137.00 (ปี2019) จำนวนรายได้สุทธิจะเพิ่มขึ้นหากจำนวนสมาชิกในครอบครัวเพิ่มขึ้น
  • ทั้งสองฝ่ายจะต้องมีความตั้งใจที่จะจดทะเบียนสมรสกันภายใน 90 วัน นับจากวันที่ผู้ยื่นขอวีซ่าเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา

ระยะเวลาในการยื่นวีซ่าคู่หมั้น K1

งแต่ต้นจนจบกระบวนการขอวีซ่า K-1 จะใช้เวลาระหว่าง 8-9 เดือน เพราะเวลารออนุมัติของ I-129F ใช้เวลาประมาณ 4-6 เดือน วีซ่าคู่หมั้น K1 เป็นทางเลือกที่ช่วยให้คู่รักได้ไปอยู่ด้วยกันที่สหรัฐอเมริกาเร็วที่สุด

หากคู่หมั้นของฉันมีลูก และฉันจะพาไปที่สหรัฐอเมริกา เธอจะสามารถพาลูกของเธอไปยังสหรัฐอเมริกาด้วยได้หรือไม่?

คู่หมั้นของคุณสามารถพาบุตรที่ยังไม่ได้แต่งงานและอายุต่ำกว่า 21 ปี ของเธอมาที่สหรัฐอเมริกาด้วยววีซ่าคู่หมั้น K-1 และวีซ่าเด็ก คือ วีซ่าK-2

ลูกของคู่หมั้นของคุณจำเป็นต้องเดินทางพร้อมกันกับแม่หรือไม่ หรือสามารถเดินทางมาภายหลังได้หรือไม่?

เป็นไปได้ทั้งสองอย่าง แต่มีข้อจำกัด คือ ลูกสามารถได้วีซ่าพร้อมกับแม่และสามารถเดินทางไปสหรัฐอเมริกาพร้อมกับแม่ได้หรือเดินทางไปสหรัฐอเมริกาทีหลังแต่ไม่เกินระยะเวลาที่วีซ่ากำหนด

อีกทางเลือกหนึงคือยื่นวีซ่าให้ลูกทีหลังแต่วันที่ลูกได้รับอนุมติวีซ่าจะต้องไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่แม่ได้รับอนุมัติวีซ่า

ถ้าลูกของคุณจะเดินทางไปสหรัฐอเมริกาหลังจากที่แม่ได้รับวีซ่าคู่หมั้นมากกว่า 1ปี ลูกไม่สามารถยื่นขอวีซ่า K 2 ได้ จะต้องยื่นคำร้องขอวีซ่าย้ายถิ่นฐานถาวร ซึ่งจะเป็นวีซ่าประเภทติดตามแม่ CR-2 visas to enter the United States.

เราจะจดทะเบียนสมรสในประเทศไทยเมื่อเราอยู่ในขั้นตอนการขอวีซ่าคู่หมั้นได้หรือไม่

การแต่งงานในประเทศไทยมีสองประเภท ที่พบมากที่สุดคือพิธีไทยพุทธที่ไม่มีผลทางกฎหมาย นี่คือการเคารพวัฒนธรรมไทย สถานทูตรับทราบว่าไม่มีผลทางกฎหมายกับการแต่งงานประเภทนี้และไม่มีผลต่อการอนุมัติวีซ่าคู่หมั้น K1

การแต่งงานตามกฎหมายเกิดขึ้นที่สำนักงานเขต โดยสามีและภรรยาจะได้รับใบทะเบียนสมรส การแต่งงานประเภทนี้ได้รับการยอมรับทั่วโลกว่าถูกต้องตามกฎหมายและจะต้องยื่นขอ วีซ่าแต่งงาน CR-1.

Free Immigration Assessment

Find out your options for visa by completing a free online assessment.