Rita Visa Advisor

Rita Visa Advisor (การย้ายถิ่นฐานถาวร และ ทำวีซ่าสหรัฐอเมริกา)

ผู้ก่อตั้ง: สริตา รัตนพันธ์ (ริต้า) คนไทยที่มีความชำนาญในการยื่นวีซ่าสหรัฐอเมริกา มีความเชี่ยวชาญด้านวีซ่าคู่หมั้นและวีซ่าแต่งงาน เป็นเวลากว่า 10 ปี ด้วยความทุ่มเท และมุ่งมั่นในการทำงานเพื่อช่วยนำพาให้ครอบครัวและคู่รักได้อยู่เป็นครอบครัวกัน โดยผ่านการบริการด้านวีซ่าตลอดจนสิ้นสุดกระบวนการ

K1 วีซ่าคู่หมั้น

หากคุณเป็นพลเมืองสหรัฐอเมริกา ที่ต้องการพาคู่หมั้นชาวต่างชาติของคุณมาอยู่ที่อเมริกา วีซ่า K1 ที่เรียกว่าวีซ่าคู่หมั้น อนุญาตให้คุณเป็นสปอนเซอร์ให้กับคู่หมั้นชาวต่างชาติของคุณ เพื่อที่จะไปจดทะเบียนสมรสที่สหรัฐอเมริกา ในการที่จะได้รับวีซ่าคู่หมั้น K-1 คุณและคู่หมั้นของคุณจะต้องแต่งงานกันภายใน 90 วัน หลังจากคู่หมั้นของคุณถึงสหรัฐอเมริกาด้วยวีซ่า K1

อ่านต่อ...

K2 วีซ่าติดตามแม่

หากคู่หมั้นของคุณ มีบุตรที่อายุต่ำกว่า 21 ปีและยังไม่ได้แต่งงาน บุตรจะมีสิทธิ์เข้าประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยวีซ่า K-2 หากคุณต้องการพาบุตร ไปยังสหรัฐอเมริกา คุณต้องรวมชื่อบุตรของคู่หมั้นในแบบฟอร์ม I-129F โดยบุตรจะต้องยังไม่ได้แต่งงานและอายุต่ำกว่า 21 ปี เพื่อที่จะเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาด้วย K-2

อ่านต่อ...

ขอสัญชาติอเมริกันสำหรับทารกแรกเกิด

การมีลูกเป็นเวลาที่น่าตื่นเต้นสำหรับคู่รัก หากทารกเกิดในสหรัฐอเมริกา จะเป็นกระบวนการที่ยุ่งยากมาก เนื่องจากจำเป็นต้องใช้เอกสารหลายอย่างเพื่อใช้ในการแจ้งเกิดให้กับลูกน้อย หากทารกเกิดในประเทศไทยคุณต้องขอสูติบัตรจากสำนักงานเขตที่ลูกของคุณเกิด หลังจากนั้นคุณสามารถยื่นขอสัญชาติและหนังสือเดินในต่างประเทศได้ที่สถานทูตสหรัฐอเมริกา

อ่านต่อ...

Why America Immigration with Rita Visa Advisor

Our team works very hard, focusing on ensuring your visa needs are met. With a 100% success

Specialize in Fiancé Visa and Marriage Visa

Specialize in Fiancé Visa and Marriage Visa Our firm is an expert, with many years of experience in US Fiancé Visa and Marriage Visa.

Communication

Our staffs are very friendly with a speaking skill of Thai-English, we can fluently communicate with you and your Thai partner. We promise to bring you the best and professional service with our service mind.

Easy to contact

You can contact us by e-mail, telephone, Line messenger. We will response back within 24 hours.

Location

Our office is located at Summer Hill on 3rd floor. You can take a sky train (BTS) to Phra Khanong station, and use the Exit 4. The parking is also available in the building.

Fastest process

With our experiences of all kind of visa applications in the past 10 years, we have learned every step and process for applying a visa, therefore we can prepare one step ahead of the procedure and every documents in advance.

Guarantee

We guarantee that you will receive your Visas. We willing to refund your payment in a full amount if it is because of our mistake/fault that causes the visa rejection. This has never happened.

Would you like to bring your girlfriend/spouse to USA?

Rita Visa Advisor, have 10 years experience of Fiance Visa / Marriage Visa.

  • 100% success with over 2,000 visas
  • We ensure that all visa applications are correct.
  • Step-by-step guidance leads you through each process.
  • E-mail / messenger Customer service within 24 hours.
  • Working hour 9 am - 5 pm.
  • Money Back Guarantee*

Fiancée Visa / Marriage Visa Process

you can contact us via email, office phone, cell phone or Line Messenger and we will respond to you within 24 hours

1

Contact us

via phone or email. We will give you all necessary information, review your profile, and recommend you which type of visa is suited for you

2

Contact your fiancé or wife

We will contact your Thai partner and give some information and inform her of a list of documents that he/she needs to prepare for starting the visa process

3

Meeting

we will meet with your Thai partner and get all of the information needed and complete a visa application form within one day. Collect and check all necessary documents that the US visa department requires.

4

Submit to USCIS

if you don’t have an opportunity to join our meeting, then we will send the visa application to your mailing address in the USA. Check and sign the application form, which you will fill in with your complete information and forward the package to USCIS

5

NOA1 (Received notice)

USCIS will give you the 1st notice and later on with the 2nd notice of approval. Fiancé visas will take 4-6 months. Marriage visas will take 6-8 months

6

NOA2 (Approval notice)

After receiving the 2nd notice, this time you and your fiancé or wife/husband need to prepare civil documents and financial documents. We will kindly remind you and list all of the documents needed.

7

Case Number

National Visa Center (NVC) will send you a notice via email and letter

8

Submit Visa application

submit visa application and wait for the appointment for the interview

9

Get interview date notice

you will get notification via email from US Embassy

10

Medical exam

medical checkup is one of processes that the US Embassy requires. There are only few hospitals that are approved by the US Embassy in Thailand. We will make an appointment for your Fiancé for the medical checkup, together with the documents that the hospital requires. We will ensure that your fiancé/wife/husband will be taken care of at the hospital.

11

Preparing for interview

With all our skills and over ten years experiences, we are aware that many people can get emotional for this interview. We will kindly practice all kind of questions and make sure that your fiancé/wife/husband are ready for the interview. We will kindly guide him/her how to go to the embassy, how to dress up and what to do before and after the interview at the US Embassy in Thailand.

12

Interview date

After The interview, the US consular will keep the passport for 1-2 weeks to issue visa package and send to her via mailing address. They do not allow walk-in pick ups.

Has your visa application been refused?

Book consultation now

What Our Customers Say About Us

We care what our customers think of us and so should you. We are partners in your business and your success is ours.

image

I want to recommend Rita Visa Advisor services to anyone looking for patient, intelligent and experienced guidance in going through the difficult process of attaining a fiance visa for a Thai citizen. Rita could not have been more well-informed or helpful throughout our entire process. This is not the type of project you want to tackle on your own.

ALEC & NOI

Odessa, FL,USA

Our Clients

Please kindly send us your email and we will be willing to respond.

Free online assessment

Please kindly send us your email and we will be willing to respond.